RSD:s affärsidé lyder: Vi erbjuder strategisk rådgivning och tillgångsförvaltning av handelsplatser för att därmed säkra kapitalet i fastigheten både på kort och lång sikt.

Tack vare vår breda kompetens och långa erfarenhet innefattar vårt arbete strategisk rådgivning vid såväl utveckling som transaktioner. Vi brinner för handelsplatser och vad de bidrar med för alla människors vardagsliv.

Mer utförligt presenteras våra tjänster nedan.

 

RSD multifargade cirklar RGB STRATEGISK RÅDGIVNING

Vi fokuserar på en maximal köpupplevelse för konsumenterna, något som leder till en god avkastning och därmed hög värdetillväxt för fastighetsägaren.

 • Marknads- och fastighetsanalys
 • Handelsutredningar
 • Kommersiell tillgångsförvaltning
 • Projektledning
 • Strukturaffärer
 • Kommunikationsplattform/marknadsföringsstrategi

RSD multifargade cirklar RGB TILLGÅNGSFÖRVALTNING

Den dagliga driften av en handelsplats och dess kundrelationsarbete är hjärtat i verksamheten och kräver en dedikerad och kunnig centrumledningsorganisation. I syfte att säkerställa handelsplatsens kommersiella kvalitet och utveckling tar vi oss an allt ifrån enstaka delmoment till totaluppdrag.

 • Marknads/omvärldsanalys
 • Strategisk marknadsplanering/budget
 • Kundrelationsarbete
 • Information
 • Organisation
 • Resultatuppföljning
 • Drift
 • Analys hyresgästmix
 • Konceptutveckling
 • Omförhandling/nyuthyrning
 • Arkitektur
 • Bygg- och projektledning

RSD multifargade cirklar RGB UTVECKLING/ PROJEKTLEDNING

I vårt arbete med att utveckla en handelsplats tar vi avstamp i en maximal köpupplevelse för konsumenten. Allt syftar till att med ett proaktivt utvecklingsarbete skapa en långsiktigt kapitalstark fastighet.

 • Marknadsanalys
 • Affärsplan
 • Konceptualisering/profil/identitet
 • Layout/funktionsplanering
 • Kommersiell design/arkitektur
 • Projektmarknadsföring
 • Uthyrning
 • Byggprojektledning
 • Marknadsföring
 • Organisation kommersiell förvaltning

RSD multifargade cirklar RGB TRANSAKTIONER

Vårt breda nätverk, partnerskapet med våra uppdragsgivare och våra medarbetares kunskap och tidigare erfarenheter av den internationella fastighetsmarknaden är grunden till att RSD kan tillföra viktig kompetens till de uppdragsgivare som är i sälj- och/eller köpprocess.

 • Fastighetsanalys
 • Marknadsanalys
 • Intäkts- och kostnadsanalys
 • rsdloggaMINDRE