NYHETER

RSD på plats i Almedalen, 4-6 juli

För andra året i rad finns RSD på plats i Visby under Almedalsveckan. Vi kommer att träffa kommuner och näringsliv och bl.a. berätta om vårt analysverktyg Prime Pitch. För att boka tid för möte, ring Sara Söderström; 076-126 10 10.

RSD medverkar i Almedalen!

Välkomna till vårt frukostseminarium där vi bl a pratar om vårt arbete med Kiruna Kommun.

Kiruna stadskärna måste flytta när gruvan växer. Hur gör man när man flyttar 25 000 kvm handel och kommersiella verksamheter? Hur planerar man en ny stad från grunden?

Vi diskuterar under en timme möjligheterna som uppstår när man flyttar en stad – kan man göra rätt från början? Och hur gör man då? Vad tycker dagens verksamhetsidkare i Kiruna om att staden skall ryckas upp med rötterna och flytta tre kilometer? Kommunens representant, professor Göran Cars samt chefsanalytiker, civ. ing. Lisa Lagerén och arkitekt David Flodén från RSD berättar om arbetet.

Välkomna kl 09:30, då vi bjuder på frukost. Seminariet börjar kl 10:00 och pågår till 11:00, därefter ges tid för fortsatt mingel fram till kl 12:00.

OSA, senast 30 juni: lena.hedin@rsd-retail.se

 

RSD får utökat uppdrag av Kiruna kommun och LKAB

RSD med samarbetspartners har fått utökat uppdrag av Kiruna kommun och LKAB, från att ha arbetat med att utreda stadsflyttens effekter på handel och andra besöksintensiva verksamheter till att även addera framtagandet av en master plan för handel och andra besöksintensiva verksamheter i Kiruna.

Lisa Lagerén från RSD i samarbete med NIRAS och Janne Sandahl Consulting har under en längre period arbetat med att utreda effekterna på handel och andra besöksintensiva verksamheter i och med flytten av Kiruna stadskärna. Uppdraget har omfattat kvantitativa beräkningar av både regionala och lokala marknadseffekter, och därtill ett stort antal möten med stadskärnans aktörer, för att ta reda på vad den enskilde aktören har för önskningar och förväntningar på stadsflytten.

Nu har uppdraget utökats till att även innefatta RSDs avdelning för arkitektur, under ledning av David Flodén, i framtagandet av en master plan för handel och andra besöksintensiva verksamheter i nya Kiruna. Arbetet sker i nära samarbete med såväl Kiruna kommun som LKAB.

-Det här är nog Sveriges största och mest uppmärksammade stadsbyggnadspojekt i vår tid och vi är mycket glada att få vara delaktiga i den, säger Anna Wikerman VD på RSD.

RSD ska även finnas tillgängliga för den aktör i Kiruna som vill ha strategisk rådgivning inför flytten, med avseende på exempelvis lokalt läge i den nya stadskärnan eller utformning av den egna nya lokalen.

Läs hela pressmeddelandet här.